Spionagesatellieten uit de Koude Oorlog onthullen honderden vergeten Romeinse forten in het Midden-Oosten

Met behulp van twee Amerikaanse spionagesatellieten – oorspronkelijk bedoeld om de verrichtingen van de voormalige Sovjet-Unie nauwlettend in de gaten te houden – hebben onderzoekers nu bijna 400 nog niet eerder gedocumenteerde Romeinse forten ontdekt. Ook werpt het onderzoek een nieuwe licht op de functie die de Romeinse bouwwerken in het Midden-Oosten hadden.

Dat schrijven onderzoekers in het blad Antiquity. Ze baseren zich op beelden die tijdens de Koude Oorlog binnen het kader van de Amerikaanse spionageprogramma’s CORONA en HEXAGON zijn gemaakt. Binnen deze spionageprogramma’s werden verschillende satellieten gelanceerd die tussen 1960 en 1986 nauwlettend in de gaten hielden wat de Sovjet-Unie uitspookte en hoe deze er militair voorstond. Een groot deel van de gemaakte beelden is inmiddels publiekelijk toegankelijk en dat bood wetenschappers de kans om deze beelden te analyseren, op zoek naar de contouren van Romeinse forten. Ze richtten zich daarbij specifiek op een gebied dat zich uitstrekt van het westen van Syrië naar het noordwesten van Irak en dat ook wel aangeduid wordt als de ‘Vruchtbare Sikkel’.

396 forten
En de analyse blijkt allesbehalve vruchteloos; in totaal vinden de onderzoekers op de beelden 396 nog niet eerder gedocumenteerde forten. “Onze observaties zijn best opwindend en onthullen waarschijnlijk nog maar een fractie van wat er in het verleden is geweest,” denkt onderzoeker Jesse Casana.

Eerder onderzoek
Het is niet voor het eerst dat wetenschappers in dit gebied op Romeinse forten jagen. Zo ontdekte piloot en landschapsarcheoloog Antoine Poidebard in de jaren twintig van de vorige eeuw in deze regio al zo’n 116 Romeinse forten. Poidebard deed zijn ontdekking vanuit de lucht; hij verkende het gebied vanuit een klein vliegtuigje en zag op verschillende plekken de – vanaf de grond een stuk lastiger waarneembare – contouren van Romeinse forten opduiken. Wat hem daarbij opviel, was dat die forten min of meer op één lijn stonden, die van noord naar zuid liep. Het leidde hem tot de conclusie dat de forten bedoeld waren om de oostelijke grens van het machtige Romeinse rijk te verdedigen.

Uitkijktorens
Veel van de forten die Poidebard spotte, zijn waarschijnlijk tussen de jaren twintig en zestig van de vorige eeuw vernietigd of door landbouw en andere menselijke activiteiten aan het zicht onttrokken. Toch slaagden Casana en collega’s er nog in om op de beelden gemaakt door de spionagesatellieten zo’n 38 van de 116 door Poidebard ontdekte forten aan te wijzen. En in aanvulling daarop ontdekten ze dus nog eens 396 niet eerder gedocumenteerde forten. Sommige daarvan moeten eeuwen geleden groot genoeg zijn geweest om soldaten, paarden en/of kamelen te herbergen. En afgaand op de satellietbeelden zouden sommige forten zelfs uitkijktorens hebben gehad. Vandaag de dag is van die imposante gebouwen – soms opgetrokken uit steen, modder of een combinatie van die twee – weinig meer over, maar wel net genoeg om vanuit de lucht nog te kunnen concluderen dat er een fort heeft gestaan.

Andere distributie
Natuurlijk is het geweldig om bijna 400 Romeinse forten te herontdekken. Maar wat de onderzoekers vooral fascineert, is de wijze waarop ze over het gebied verspreid zijn. Want waar Poidebard – afgaand op de 116 forten die hij spotte – concludeerde dat ze op een van noord naar zuid lopende lijn gesitueerd waren, schetsen de 396 forten die Casana en collega’s hebben gedocumenteerd een heel ander beeld. “Ons onderzoek laat zien dat de forten – in tegenstelling tot de interpretatie van Poidebard – verspreid zijn over een enorm gebied dat zich van oost naar west uitstrekt,” zo schrijven de onderzoekers in hun onderzoeksartikel. En daarmee komt ook het idee dat de forten de oostelijke grens van het Romeinse rijk bewaakten op losse schroeven te staan. “Het heeft me verbaasd dat er zoveel forten waren en dat ze op deze manier over het gebied verspreid waren, omdat de conventionele wijsheid was dat deze forten de grens vormden tussen Rome en haar vijanden in het oosten, de Perzische of Arabische legers,” vertelt Casana.

Andere functie
De verspreiding van de forten die nu op beelden gemaakt door spionagesatellieten zijn ontdekt, wijzen er echter op dat de forten een heel andere functie hadden. “Onze resultaten suggereren dat de forten niet zozeer functioneerden als een grensmuur, bedoeld om invallen tegen te gaan, maar meer bedoeld waren om de beweging van mensen, goederen en militaire middelen tussen oost en west te faciliteren.” In dat scenario vormden de forten dus geen muur, maar eerder een weg of route door het Midden-Oosten.

Vervolgonderzoek
Meer onderzoek is nodig om met zekerheid conclusies te kunnen trekken over de functie van deze forten. Het dateren ervan is daarbij cruciaal, maar lastig. Niet alleen vanwege de onrust in de regio, maar ook omdat het lastig is gebleken om bij dergelijke forten voldoende dateerbaar materiaal te verzamelen. En zelfs als er voldoende dateerbaar materiaal voorhanden is, is meestal lastig te bewijzen dat dat ook echt afkomstig is van de mensen die het fort bouwden en als eersten bewoonden. “Die materialen kunnen dan afkomstig zijn van later gebruik of hergebruik van de vindplaats, in plaats van uit de fase waarin het gebouwd en voor militaire doeleinden gebruikt werd,” zo schrijven de onderzoekers.

Onderzoek ter plekke
Kortom: voor nu lijken we het te moeten doen met wat de spionagesatellieten ons vertellen. De onderzoekers pleiten er echter zeker voor om – zodra de geopolitieke situatie dat toelaat – naar de restanten van de forten af te reizen en nader onderzoek te doen. Enige haast is daarbij wel geboden. “Veel van de Romeinse forten die we in deze studie gedocumenteerd hebben, zijn al verwoest door recente stedelijke of agrarische ontwikkeling en talloze anderen worden extreem bedreigd.”

Tegelijk biedt het onderzoek echter ook hoop. “Onze studie laat zien dat er zelfs in het goed verkende noordelijke deel van de Vruchtbare Sikkel belangrijke archeologische ontdekkingen kunnen worden gedaan met behulp van historische lucht- en satellietbeelden,” aldus Casana. En naarmate er meer historische beelden beschikbaar of (zoals in het geval van decennialang geheim gehouden spionagedata) vrijgegeven worden, valt er voor archeologen dus ook steeds meer te ontdekken. Niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook daarbuiten, zo onderstrepen de onderzoekers.

Bron artikel: Spionagesatellieten uit de Koude Oorlog onthullen honderden vergeten Romeinse forten in het Midden-Oosten (scientias.nl)

Datum: 6 november 2023
Door: Caroline Kraaijvanger

Spionagesatellieten uit de Koude Oorlog onthullen honderden vergeten Romeinse forten in het Midden-Oosten

Study Area

Verhalen

Args

tax_query
relationAND
post__not_in
02821
orderby
dateASC
meta_query
0Array ( )
relevanssitrue

Module Settings

post_type_chooseoff|on|off|off|off|off|off|off|off|off
loop_stylecustom_loop_layout
shortcode_name[de_loop_template_shortcode]
loop_templatesdivi-blog
custom_loop_templatenone
loop_layout2038
filter_update_animationload-6
no_posts_layoutnone
no_posts_layout_textSorry, er zijn nog geen verhalen bij dit monument.
is_main_loopon
include_current_termsoff
groupping_post_objectoff
groupping_taxonomynone
show_empty_onloadoff
post_statuspublish
show_current_postoff
posts_number3
post_offset0
post_display_typelinked_post
saved_typewishlist
acf_linked_acffield_6479ca67445a7
related_contentcategories
related_acf_fieldnone
related_content_categoriesdefault
is_category_loopoff
disable_sticky_postsoff
specific_post_objectsoff
related_content_tagsdefault
tax_name_relatednone
acf_name_relatednone
custom_tax_choosepost
acf_namenone
include_sticky_postson
include_sticky_posts_onlyoff
onload_tax_choosepost
sort_orderdate
acf_sort_fieldnone
acf_sort_typestring
acf_date_picker_fieldnone
acf_date_picker_methoddefault
acf_date_picker_custom_day30
order_asc_descASC
sec_acf_sort_fieldnone
sec_acf_sort_typestring
sec_acf_date_picker_fieldnone
sec_order_asc_descASC
enable_loadmoreon
pagination_positionbottom
scrolltoon
scrollto_fine_tune0px
loadmore_textMeer laden
loadmore_text_loadingAan het laden...
enable_resultcountoff
resultcount_positionright
result_count_single_textShowing the single result
result_count_all_textShowing all %d results
result_count_pagination_textShowing %d-%d of %d results
has_mapoff
map_all_postsoff
map_all_posts_limit-1
map_infoview_layoutnone
map_infoview_layout_ajaxoff
hide_marker_labeloff
map_clusteron
map_center_first_poston
link_whole_girdon
link_whole_gird_externaloff
external_acfnone
content_section_layoutnone
grid_layoutgrid
equal_heighton
columns3
columns_tablet2
columns_mobile1
custom_gutter_widthon
gutter_row_column24px
button_alignmentcenter
grid_list_defaultlist
grid_list_positionleft
grid_list_cookie_time30
grid_view_icon||divi||400
list_view_icon||fa||900
icon_padding7px|7px|7px|7px
icon_margin0px|10px|0px|0px
enable_overlayon
show_featured_imageon
show_read_moreoff
read_more_textRead More
show_authoron
show_dateon
date_formatF j, Y
show_categorieson
show_contentoff
excerpt_length270
excerpt_more...
show_commentsoff
meta_separator|
content_visibilityhover
image_hover_animationnone
loop_template_content_alignmentcenter_center
loop_template_color_themelight
loop_template_same_heighton
image_min_height150px
image_max_height500px
pagination_item_background#fff
pagination_item_background_active#ebe9eb
_builder_version4.21.0
_module_presetdefault
title_font_size14px
title_letter_spacing0px
title_line_height1em
excerpt_font_size14px
excerpt_letter_spacing0px
excerpt_line_height1em
loop_template_meta_font_size14px
loop_template_meta_letter_spacing0px
loop_template_meta_line_height1em
loop_template_meta_a_font_size14px
loop_template_meta_a_letter_spacing0px
loop_template_meta_a_line_height1em
loop_template_a_font_size14px
loop_template_a_letter_spacing0px
loop_template_a_line_height1em
pagination_font_letter_spacing0px
active_pagination_letter_spacing0px
background_enable_coloron
use_background_color_gradientoff
background_color_gradient_repeatoff
background_color_gradient_typelinear
background_color_gradient_direction180deg
background_color_gradient_direction_radialcenter
background_color_gradient_stops#2b87da 0%|#29c4a9 100%
background_color_gradient_unit%
background_color_gradient_overlays_imageoff
background_color_gradient_start#2b87da
background_color_gradient_start_position0%
background_color_gradient_end#29c4a9
background_color_gradient_end_position100%
background_enable_imageon
parallaxoff
parallax_methodon
background_sizecover
background_image_widthauto
background_image_heightauto
background_positioncenter
background_horizontal_offset0
background_vertical_offset0
background_repeatno-repeat
background_blendnormal
background_enable_video_mp4on
background_enable_video_webmon
allow_player_pauseoff
background_video_pause_outside_viewporton
background_enable_pattern_styleoff
background_pattern_stylepolka-dots
background_pattern_colorrgba(0,0,0,0.2)
background_pattern_sizeinitial
background_pattern_widthauto
background_pattern_heightauto
background_pattern_repeat_origintop_left
background_pattern_horizontal_offset0
background_pattern_vertical_offset0
background_pattern_repeatrepeat
background_pattern_blend_modenormal
background_enable_mask_styleoff
background_mask_stylelayer-blob
background_mask_color#ffffff
background_mask_aspect_ratiolandscape
background_mask_sizestretch
background_mask_widthauto
background_mask_heightauto
background_mask_positioncenter
background_mask_horizontal_offset0
background_mask_vertical_offset0
background_mask_blend_modenormal
custom_buttonon
button_text_size16px
button_text_color#FFFFFF
button_bg_color#262626
button_bg_use_color_gradientoff
button_bg_color_gradient_repeatoff
button_bg_color_gradient_typelinear
button_bg_color_gradient_direction180deg
button_bg_color_gradient_direction_radialcenter
button_bg_color_gradient_stops#2b87da 0%|#29c4a9 100%
button_bg_color_gradient_unit%
button_bg_color_gradient_overlays_imageoff
button_bg_color_gradient_start#2b87da
button_bg_color_gradient_start_position0%
button_bg_color_gradient_end#29c4a9
button_bg_color_gradient_end_position100%
button_bg_enable_imageon
button_bg_parallaxoff
button_bg_parallax_methodon
button_bg_sizecover
button_bg_image_widthauto
button_bg_image_heightauto
button_bg_positioncenter
button_bg_horizontal_offset0
button_bg_vertical_offset0
button_bg_repeatno-repeat
button_bg_blendnormal
button_bg_enable_video_mp4on
button_bg_enable_video_webmon
button_bg_allow_player_pauseoff
button_bg_video_pause_outside_viewporton
button_use_iconoff
button_icon_placementright
button_on_hoveron
custom_loop_template_buttonoff
loop_template_button_text_size15
loop_template_button_bg_use_color_gradientoff
loop_template_button_bg_color_gradient_repeatoff
loop_template_button_bg_color_gradient_typelinear
loop_template_button_bg_color_gradient_direction180deg
loop_template_button_bg_color_gradient_direction_radialcenter
loop_template_button_bg_color_gradient_stops#2b87da 0%|#29c4a9 100%
loop_template_button_bg_color_gradient_unit%
loop_template_button_bg_color_gradient_overlays_imageoff
loop_template_button_bg_color_gradient_start#2b87da
loop_template_button_bg_color_gradient_start_position0%
loop_template_button_bg_color_gradient_end#29c4a9
loop_template_button_bg_color_gradient_end_position100%
loop_template_button_bg_enable_imageon
loop_template_button_bg_parallaxoff
loop_template_button_bg_parallax_methodon
loop_template_button_bg_sizecover
loop_template_button_bg_image_widthauto
loop_template_button_bg_image_heightauto
loop_template_button_bg_positioncenter
loop_template_button_bg_horizontal_offset0
loop_template_button_bg_vertical_offset0
loop_template_button_bg_repeatno-repeat
loop_template_button_bg_blendnormal
loop_template_button_bg_enable_video_mp4on
loop_template_button_bg_enable_video_webmon
loop_template_button_bg_allow_player_pauseoff
loop_template_button_bg_video_pause_outside_viewporton
loop_template_button_use_iconon
loop_template_button_icon_placementright
loop_template_button_on_hoveron
positioningnone
position_origin_atop_left
position_origin_ftop_left
position_origin_rtop_left
text_orientationcenter
widthauto
max_widthnone
min_heightauto
heightauto
max_heightnone
custom_margin||||false|false
custom_padding|2%||2%|false|true
custom_padding_tablet|2%||2%|false|true
custom_padding_phone|2%||2%|false|true
custom_padding_last_editedon|phone
filter_hue_rotate0deg
filter_saturate100%
filter_brightness100%
filter_contrast100%
filter_invert0%
filter_sepia0%
filter_opacity100%
filter_blur0px
mix_blend_modenormal
animation_stylenone
animation_directioncenter
animation_duration1000ms
animation_delay0ms
animation_intensity_slide50%
animation_intensity_zoom50%
animation_intensity_flip50%
animation_intensity_fold50%
animation_intensity_roll50%
animation_starting_opacity0%
animation_speed_curveease-in-out
animation_repeatonce
hover_transition_duration300ms
hover_transition_delay0ms
hover_transition_speed_curveease
link_option_url_new_windowoff
sticky_positionnone
sticky_offset_top0px
sticky_offset_bottom0px
sticky_limit_topnone
sticky_limit_bottomnone
sticky_offset_surroundingon
sticky_transitionon
motion_trigger_startmiddle
hover_enabled0
title_text_shadow_stylenone
title_text_shadow_horizontal_length0em
title_text_shadow_vertical_length0em
title_text_shadow_blur_strength0em
title_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
excerpt_text_shadow_stylenone
excerpt_text_shadow_horizontal_length0em
excerpt_text_shadow_vertical_length0em
excerpt_text_shadow_blur_strength0em
excerpt_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
loop_template_meta_text_shadow_stylenone
loop_template_meta_text_shadow_horizontal_length0em
loop_template_meta_text_shadow_vertical_length0em
loop_template_meta_text_shadow_blur_strength0em
loop_template_meta_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
loop_template_meta_a_text_shadow_stylenone
loop_template_meta_a_text_shadow_horizontal_length0em
loop_template_meta_a_text_shadow_vertical_length0em
loop_template_meta_a_text_shadow_blur_strength0em
loop_template_meta_a_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
loop_template_a_text_shadow_stylenone
loop_template_a_text_shadow_horizontal_length0em
loop_template_a_text_shadow_vertical_length0em
loop_template_a_text_shadow_blur_strength0em
loop_template_a_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
pagination_font_text_shadow_stylenone
pagination_font_text_shadow_horizontal_length0em
pagination_font_text_shadow_vertical_length0em
pagination_font_text_shadow_blur_strength0em
pagination_font_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
active_pagination_text_shadow_stylenone
active_pagination_text_shadow_horizontal_length0em
active_pagination_text_shadow_vertical_length0em
active_pagination_text_shadow_blur_strength0em
active_pagination_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
button_text_shadow_stylenone
button_text_shadow_horizontal_length0em
button_text_shadow_vertical_length0em
button_text_shadow_blur_strength0em
button_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
loop_template_button_text_shadow_stylenone
loop_template_button_text_shadow_horizontal_length0em
loop_template_button_text_shadow_vertical_length0em
loop_template_button_text_shadow_blur_strength0em
loop_template_button_text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
box_shadow_stylenone
box_shadow_colorrgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_positionouter
box_shadow_style_productnone
box_shadow_color_productrgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position_productouter
box_shadow_style_grid_list_view_buttonnone
box_shadow_color_grid_list_view_buttonrgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position_grid_list_view_buttonouter
box_shadow_style_buttonnone
box_shadow_color_buttonrgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position_buttonouter
box_shadow_style_loop_template_buttonnone
box_shadow_color_loop_template_buttonrgba(0,0,0,0.3)
box_shadow_position_loop_template_buttonouter
text_shadow_stylenone
text_shadow_horizontal_length0em
text_shadow_vertical_length0em
text_shadow_blur_strength0em
text_shadow_colorrgba(0,0,0,0.4)
disabledoff
global_colors_info{}
Meer laden
0.5927939414978 seconds

Deel je eigen verhaal

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Auteur gegevens

Vul hieronder je contactgegevens in, zodat de afzender van dit verhaal juist is.
Wordt niet gepubliceerd
10 cijfers
Mijn auteursnaam mag

Schrijf je verhaal

Inhoud
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Dit mag een jpg, jpeg, png of gif bestand zijn van max. 1Mb.
Locatie bij dit verhaal
Selectievakjes