Oost-West, thuis ligt in het midden.

Geschreven door:

Franc L.M. Bessems

Het was niet vrijblijvend: eigenlijk kon je je er niet aan onttrekken: ga je in dienst (al dan niet met een ‘kader-verplichting’), manipuleer je de keuring en word je afgekeurd of ga je in procedure om als gewetensbezwaarde erkend te worden. Als achttienjarige moest je kiezen en elke keuze had gevolgen. Niet alleen kwam je in een van de kampen terecht: kapitalistisch militarist; militant communist of de wappies van die tijd: de overtuigde pacifisten.

Voor mannen was dat het meest verstrekkend, maar voor iedereen was het de vraag wat je vond van de oorlog in Vietnam, of je voor of tegen kernwapens was. Jaren later weer de kruisraketten; voor of tegen. Altijd waren er grote landelijke manifestaties.

Figuurlijk vormde het ijzeren gordijn de scheidslijn binnen de samenleving: binnen het onderwijs, het werk en alle andere sociale verbanden. Het was onmogelijk je eraan te onttrekken: de lessen maatschappijleer, de preek op zondag, het gesprek aan de koffiekar of keukentafel én in je persoonlijk leven. Dat impliceerde dat iedereen keuzes moest maken die meteen zichtbaar waren voor je omgeving. Maar ook implicaties in je praktisch leven hadden: 12 Tot 18 maanden verplicht in dienst; twee jaar vervangende dienst; in de avonduren als buitengewoon dienstplichtige bij de Bescherming Bevolking, gevangenisstraf als je de buitenwettelijke route koos.

Hoe zag dat kleur bekennen er voor mij uit? Over de oorlog werd in mijn omgeving nauwelijks tot niet gepraat; de blokkade van Westelijk Berlijn en de bevoorrading per luchtbrug (1948), de opstand in Hongarije (1956), de muur in Berlijn (1961), de Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf’ (huis aan huis instructie),  de dreigende atoomoorlog (Cuba 1963) en zelfs de Vietnam-oorlog (1955-1975) waren allemaal (mondiale) crises, die weliswaar waarneembaar waren, maar mijn onbezorgde jeugd niet in de weg stonden.

Dat werd anders toen op mijn 18e de oproep voor de keuring op de mat viel. Je moest een keuze maken: ga ik, al dan niet als een kuddedier en overtuigd, gewillig of lijdzaam verzettelijk, mee in de ‘main stream’? Verkies ik de erkende escape als gewetensbezwaarde of weigerde ik me zelfs in dat deel van het systeem te voegen?

Ik besefte dat ik weliswaar vredelievend was, maar geen absolute pacifist: een mondiale politietaak zag ik wel als vereist. (Al kwamen we met missies als die in Libanon toch wel van een koude kermis gedesillusioneerd terug). Dus wel een militair apparaat, maar geen ijzervreter. Praktisch: wel in dienst, maar dan in het humanitaire deel (de hospikken). Waarop zich de vervolgvraag aandiende: wel of niet met een verantwoordelijke positie ([onder]officiersopleiding of niet). Ik vond dat je in elke rol binnen een apparaat ertoe doet en een wezenlijke schakel bent. Met nogal wat moeite lukte het me om beide voorkeuren te verzilveren. Het leverde naast trots bij de een, vooral ook veel hoon uit de andere kampen op. Ik vond in elk geval dat ik een gewetensvolle keuze had gemaakt en daarin mijn verantwoordelijkheid nam. Ik heb er een zeer leerzame, inspirerende tijd aan overgehouden. Mijn positie binnen de staf van een kleine kazerne in een team waar kameraadschap de grootste waarde was, ongeacht verschillen in inzicht hebben me gevormd.

De arbeidsmarkt was slecht; er was dus geen baan in het verlengde van mijn opleiding. Maar wel een die aansloot op mijn militaire loopbaan: ambtenaar bij de Bescherming Bevolking (BB). Een instituut dat allengs meer aan betekenis inboette. Waar dienstplichtigen in de krijgsmacht nog bijdroegen aan maatschappelijke verankering, hadden de buitengewoon dienstplichtigen bij de BB met hun parttime inzet dat helemaal niet. De organisatie vergrijsde in alle opzichten en marginaliseerde. De potentieel toegevoegde waarde (awareness en voorbereiding op ook civiele noodsituaties) vervloog. In die zin is het kind met het badwater weggegooid.

Later diende zich ook weer de vraag aan of een (reserve-)officierschap te combineren was met een ‘controversiële’ opvatting over kernwapens, de implicatie van een NAVO-lidmaatschap bij een oorlog in Vietnam. Gelukkig groeiden we allemaal mee in het besef en droegen de volksbewegingen bij aan het einde van de koude oorlog. De muur viel, perestrojka, verbroedering leek het nieuwe perspectief.

Al dringt zich minstens de vraag op of het een nieuwe trend was of een golf in een permanente slingerbeweging, waarbij ideologische, economische en militaire conflicten van tijd tot tijd of dan hier dan daar opwellen en gruwelijke gevolgen hebben. Misschien was de koude oorlog niet meer dan één van de verschijningsvormen van het bestendige fenomeen ‘oorlog’.

Verhalen

Moord op Kennedy

In de nacht van 22 november 1963 was ik op patrouille in Büren Duitsland. Mijn chauffeur en ik schrokken ons te pletter toen er opeens een tank voor ons stopte. Gelukkig bleken het Engelsen te zijn, die ons vertelden, dat president Kennedy was doodgeschoten. Een...

Bij de Koninklijke Marine tijdens de Koude Oorlog

Op 17 augustus 1970 ben ik in dienst van de Koninklijke Marine getreden. Het heetste punt, de Cuba crisis, was al geweest maar de dreiging van een kern oorlog was nog steeds aanwezig.  Als 16 jarig jochie was ik daar niet zo mee bezig. Ik vond alles nog spannend....

Russen afluisteren

Brief van Henk Braakman, ontvangen op maandag 13-11-2023. Het betreft zijn belevenis van zijn diensttijd in de Koude Oorlog. Transcriptie Lichting 1956-6 Op 4 mei 1956 (wat een timing) lag er op de deurmat bij ons thuis een enveloppe met daarin een ‘bevel’ namens...

Conflict en komische wraak

Bij het militaire onderdeel waar ik was geplaatst, werkte ik op een technische afdeling onder leiding van een 'Korporaal 1', die bekend stond als een zuiplap die dacht dat hij de baas was. Op een dag kregen we een conflict over een handeling, terwijl we dezelfde...

Sloepvaren & Nieuw Guinea

Dit waargebeurde verhaal speelt zich af rond de jaren 1955 in de Aziatische archipel en net daarbuiten. Ik kwam op als dienstplichtig matroos in Hollandsche Rading naar de Marine kazerne. Daar werd ik binnenste buiten gekeerd en voorzien van de nodige uitrusting,...

Geheimzinnige schepen

In het begin van de 1950-er jaren hebben er een paar jaar een tweetal passagiersschepen in de Numansdorpse Veerhaven gelegen. Niemand wist waarom ze daar lagen en van wie ze waren. Het was allemaal heel geheimzinnig. Veel verhalen deden de ronde over het doel van...

Van Kanonnier tot touringcar-chauffeur

Geboren in augustus 1960, dus opgegroeid in de jaren 60 en 70, kregen wij te horen van de atoombom. En nog erger, de waterstofbom en de Russen. Niet dat ik er bang voor was, want met Den Helder dichtbij wist je dat als er zo'n grote bom zou vallen ook wij de klos...

Mijn jongenskamer ……

Een foto van mijn jongenskamertje. Het is door de tijd een wazig beeld geworden. Ik weet nog dat ik het maakte met mijn eerste fototoestel, een Agfa Clack, gekregen voor mijn vijftiende verjaardag in 1961. Ja ik ben van 1946. Dat fotootje illustreert de...

De Stingerbol

Ik ben als instructeur en opleidingsontwikkelaar van 1992 tot en met 1995 werkzaam geweest als in de Stingertrainer te Ede. In de stinger trainer werden schutters opgeleid van de Landmacht, Luchtmacht en Mariniers. De bol is van binnen voorzien van projectie...

Deel je eigen verhaal

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Auteur gegevens

Vul hieronder je contactgegevens in, zodat de afzender van dit verhaal juist is.
Wordt niet gepubliceerd
10 cijfers
Mijn auteursnaam mag

Schrijf je verhaal

Inhoud
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Dit mag een jpg, jpeg, png of gif bestand zijn van max. 1Mb.
Locatie bij dit verhaal
Selectievakjes