Voorbereiden op gebruik distributiebonnen

Geschreven door:

F. van rij

Als kerkarchivaris kwam informatie tegen over het gebruik van een plaatselijk kerkelijk gebouw i.g.v. een situatie dat er weer distributiebonnen uitgegeven moesten worden. Daarover heb ik ooit een stukje geschreven voor blad van een lokale historische vereniging. Dit stukje volgt hieronder:

Telefoonlijnen voor de Distributiedienst
Aan het eind van de 60-er jaren van de vorige eeuw hield men er, vanwege de Koude Oorlog, ernstig rekening mee dat men nog wel eens tot distributie van schaarse goederen moest overgaan.  In en kort na de Tweede Wereldoorlog was dat ook het geval geweest. De in de Distributiewet ingestelde Distributiedienst was nog (slapend) aanwezig.  Als die dienst weer actief zou moeten worden had deze op diverse plaatsen distributiepunten nodig waar distributiebonnen uitgegeven konden worden.  Het verenigingsgebouw Het Brandpunt bij de Hervormde Kerk in Hoofddorp was zo’n beoogd distributiepunt.

Op 25 april 1968 stuurt de Gemeente Haarlemmermeer namens het hoofd van de Distributiekring 031 een brief aan de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Hoofddorp waarin ze meedeelt dat ‘de Minister van Economische Zaken hem gemachtigd heeft om in buitengewone omstandigheden op grond van het Algemeen Vorderingsbesluit 1940 het gebruik te vorderen van Het Brandpunt t.b.v. de huisvesting van de Distributiedienst van de kring Haarlemmermeer’.

Omdat men toen natuurlijk nog niet de beschikking had over een mobiel netwerk, had men op het distributiepunt dan behoefte aan een aantal extra beschikbare telefoonlijnen en –toestellen.  Wanneer deze nodig zouden zijn zou de PTT niet in staat zijn om op korte termijn op dit en alle andere distributiepunten die aansluitingen alsnog aan te leggen, dus wilde men bij voorbaat deze voorzieningen aanbrengen.  De kosten van aanleg en de extra abonnementskosten zouden voor rekening van de rijksoverheid komen.  Als de extra voorzieningen t.z.t. niet meer nodig waren zouden ze op kosten van de overheid ook weer verwijderd worden.

Op 20 mei 1968 wordt de situatie ter plekke bekeken door de heren Van Schaik van het Ministerie van Economische Zaken, Vlietstra van de PTT en F. Doornenbal van het kerkbestuur.  Men dient de beschikking te krijgen over 2 netlijnen en 5 extra toestellen; er was er van elk maar één.  Uitbreiding zou eenvoudig te regelen zijn.  De aangepaste installatie bleef op naam van de kerk en de aanleg zou door de overheid aangevraagd worden.  De verdere correspondentie gaat daarna via het Ministerie van EZ en niet meer via de Gemeente.

Op 28 oktober 1968 geeft de Kerkvoogdij formeel per brief toestemming waarna het ministerie op 26 november een officiële overeenkomst opstuurt waarin de voorwaarden en gemaakte afspraken zijn vastgelegd.  Deze overeenkomst had een looptijd van 10 jaar en zou telkens stilzwijgend met 10 jaar verlengd worden.  Maar de overheid had het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen als de noodzaak niet langer aanwezig zou zijn.

Vervolgens heeft het blijkbaar nog tot 17 juli 1971 geduurd voordat de extra aansluitingen werkelijk werden aangelegd.  Dit blijkt uit een brief van 28 september 1973 van het Ministerie van Economische Zaken waarin een opsomming gegeven wordt van de aanlegkosten en de extra abonnementskosten van medio 1971 tot eind 1973.  Deze door de Kerkvoogdij voorgeschoten kosten (1572,25 gulden, waarvan 545 gulden aanlegkosten) zouden kort daarop vergoed worden.

In deze brief wordt ook vermeld dat men inmiddels geconstateerd had dat de PTT ‘had nagelaten een netlijn t.b.v. het ministerie te installeren’.  Deze zou alsnog worden toegevoegd.

Maar ook deze voorzieningen zijn gelukkig nooit nodig geweest.  Ze zijn nog wel tot begin 1988 aanwezig geweest.  In een brief van 19 jan. 1988 laat het Ministerie van Economische Zaken het kerkbestuur weten dat de aangebrachte voorzieningen niet meer nodig zijn en op hun kosten verwijderd zullen worden zoals van tevoren overeengekomen.  In het vervolg zou, indien nodig, het een paar jaar daarvoor gebouwde nieuwe raadhuis als distributiekantoor gebruikt kunnen worden.

Verhalen

Moord op Kennedy

In de nacht van 22 november 1963 was ik op patrouille in Büren Duitsland. Mijn chauffeur en ik schrokken ons te pletter toen er opeens een tank voor ons stopte. Gelukkig bleken het Engelsen te zijn, die ons vertelden, dat president Kennedy was doodgeschoten. Een...

Bij de Koninklijke Marine tijdens de Koude Oorlog

Op 17 augustus 1970 ben ik in dienst van de Koninklijke Marine getreden. Het heetste punt, de Cuba crisis, was al geweest maar de dreiging van een kern oorlog was nog steeds aanwezig.  Als 16 jarig jochie was ik daar niet zo mee bezig. Ik vond alles nog spannend....

Russen afluisteren

Brief van Henk Braakman, ontvangen op maandag 13-11-2023. Het betreft zijn belevenis van zijn diensttijd in de Koude Oorlog. Transcriptie Lichting 1956-6 Op 4 mei 1956 (wat een timing) lag er op de deurmat bij ons thuis een enveloppe met daarin een ‘bevel’ namens...

Conflict en komische wraak

Bij het militaire onderdeel waar ik was geplaatst, werkte ik op een technische afdeling onder leiding van een 'Korporaal 1', die bekend stond als een zuiplap die dacht dat hij de baas was. Op een dag kregen we een conflict over een handeling, terwijl we dezelfde...

Sloepvaren & Nieuw Guinea

Dit waargebeurde verhaal speelt zich af rond de jaren 1955 in de Aziatische archipel en net daarbuiten. Ik kwam op als dienstplichtig matroos in Hollandsche Rading naar de Marine kazerne. Daar werd ik binnenste buiten gekeerd en voorzien van de nodige uitrusting,...

Geheimzinnige schepen

In het begin van de 1950-er jaren hebben er een paar jaar een tweetal passagiersschepen in de Numansdorpse Veerhaven gelegen. Niemand wist waarom ze daar lagen en van wie ze waren. Het was allemaal heel geheimzinnig. Veel verhalen deden de ronde over het doel van...

Van Kanonnier tot touringcar-chauffeur

Geboren in augustus 1960, dus opgegroeid in de jaren 60 en 70, kregen wij te horen van de atoombom. En nog erger, de waterstofbom en de Russen. Niet dat ik er bang voor was, want met Den Helder dichtbij wist je dat als er zo'n grote bom zou vallen ook wij de klos...

Mijn jongenskamer ……

Een foto van mijn jongenskamertje. Het is door de tijd een wazig beeld geworden. Ik weet nog dat ik het maakte met mijn eerste fototoestel, een Agfa Clack, gekregen voor mijn vijftiende verjaardag in 1961. Ja ik ben van 1946. Dat fotootje illustreert de...

De Stingerbol

Ik ben als instructeur en opleidingsontwikkelaar van 1992 tot en met 1995 werkzaam geweest als in de Stingertrainer te Ede. In de stinger trainer werden schutters opgeleid van de Landmacht, Luchtmacht en Mariniers. De bol is van binnen voorzien van projectie...

Deel je eigen verhaal

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Auteur gegevens

Vul hieronder je contactgegevens in, zodat de afzender van dit verhaal juist is.
Wordt niet gepubliceerd
10 cijfers
Mijn auteursnaam mag

Schrijf je verhaal

Inhoud
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Dit mag een jpg, jpeg, png of gif bestand zijn van max. 1Mb.
Locatie bij dit verhaal
Selectievakjes